Českoslovenští legionáři (1914–1920)

Vznik a působení čs. legií v Rusku, Itálii a Francii, jejich místo v politickém programu české emigrace a podíl na vzniku samostatné Československé republiky.