Zpráva o mém muži

Zpráva o mém muži

Zpráva o mém muži
Pisatel: Josefa Slánská
Rubrika:
Vzpomínková kniha Josefy Slánské, manželky generálního tajemníka Komunistické strany Československa Rudolfa Slánského.

V knize, jež vycházela po částech v Literárních listech v roce 1968, sledujeme osudy rodiny jednoho z nejmocnějších československých komunistů Rudolfa Slánského. Vzpomínky jeho manželky Josefy začínají ve 30. letech 20. století, autorka vyprávění dovádí až do konce let 60. Z někdejší nadšené až fanatické komunistky, která vstoupila do Československého Komsomolu již v roce 1927 a do samotné KSČ pak o dva roky později, se po popravě jejího manžela stala persona non grata. Upoutají především pasáže, v nichž autorka popisuje fyzické a psychické týrání vězňů v Československu v 50. letech 20. století. Členství v KSČ bylo sice Slánské vráceno v roce 1963, po rehabilitaci jejího muže, to ovšem ztratila opět v roce 1969. V 70. letech působila, spolu se svým synem Rudolfem, aktivně v disentu. Zemřela v roce 1995.