Život ve staletích – 14. století

Život ve staletích – 14. století

Život ve staletích - 14. století
Format: e-Kniha
Rubrika:
Žánr:
Štítek:
Série: Život ve staletích (3.) Do přehledných tematických celků uspořádaný popis každodenního života společnosti vrcholného středověku v českých zemích - příroda, lidé, sídla a stavby, náboženství a víra, odívání, stravování, zemědělství, řemesla, obchod, vzdělanost, kultura atd.

Série: Život ve staletích (3.)

Příručka encyklopedického typu. Autor nepopisuje historické události, ale reálie, hmotnou i duchovní kulturu, svět, který obklopoval středověkého člověka z různých společenských vrstev. Výsledkem je barvitý obraz života společnosti, který může posloužit jako doplněk “vyprávěné historie”.