Židé v československé Svobodově armádě

Židé v československé Svobodově armádě

Židé v československé Svobodově armádě
Format: e-Kniha
Rubrika:
Kniha zpracovává takřka vyčerpávajícím způsobem účast Židů v čs. zahraničním odboji.

Erich Kulka v publikaci uvádí, že v Buzuluku bylo ke dni 1. 5. 1942 ze 683 vojáků 286 Židů. To by tvořilo 47,25 %, ale podle historika Kulky mohlo být v Buzuluku až 70 % Židů. V bitvě u Sokolova tak mohlo bojovat až 2/3 Židů ze všech 974 vojáků 1. československého samostatného polního praporu. Nicméně židovští vojáci tvořili základ převážně v počátcích formování československých jednotek na východě. Po přistoupení dalších vojáků v Novochapersku, především z Podkarpatské Rusi, se poměr Židů v armádě prudce zmenšil.

Nutno však dodat, že v případě všech jednotek platí nejistota ohledně údajů ve vojenských záznamech. Židovští vojáci nemuseli svou národnost označovat jako židovskou, ale mohli napsat území svého narození. Někteří zase neuváděli náboženství a jiní se snažili svou židovskou identitu skrývat. Hlavním rozlišovacím údajem v záznamech byl zřejmě jazyk, v židovském případě jidiš, ale opět musíme vzít v potaz uvádění mateřského jazyka podle svého rodného místa. Platí tedy, že uvedené údaje o počtu a procentuálním poměru Židů jsou pouze přibližné a neúplné.