Zákonitosti života včelstva

Zákonitosti života včelstva

Zákonitosti života včelstva
Format: e-Kniha
Pisatel: Otakar Brenner
Rubrika:
Depo_Id: 5
Původní práce o zákonitostech života včelstva a o všem, co je s jeho životem spjato (vnitřní prostředí, zimní klid, životní období a pod.).

Publikace, určená zkušeným včelařům, podrobně zkoumá zákonitosti vývoje a vývinu včelstva, zejména životní podmínky (teplo, výživu, stavbu), a pracovní energii. Všímá si rozvoje, trvání života, vnitřního i vnějšího prostředí, zimního klidu a jednotlivých životních období.