Vladař

Vladař

Vladař
Format: e-Kniha
Pisatel: Niccolò Machiavelli
Rubrika:
Renesanční spis, jenž je považován za jedno z prvních politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí.

Renesanční spis, jenž je považován za jedno z prvních politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí.

Čtivé dílo vzniklo v období restaurace vlády Medicejských na florentském dvoře r. 1513. Autorem, bývalým sekretářem ministerstva zahraničních věcí, je adresováno však již zesnulému Lorenzu Medicejskému. Hlavní osou dvaceti šesti kapitol jsou příklady z antických a římských dějin, pomocí nichž je postupně eklekticky obhajován osvícený vladař, řídící se zásadami logiky a zdravého rozumu. Spiskem rovněž prosvítají zárodky nacionalistických tendencí.