Ještě pár odpovědí

Ještě pár odpovědí

Ještě pár odpovědí
Format: e-Kniha
Rubrika:
Štítek:
Rozhovor s někdejším československým politikem a předsedou vlády Lubomírem Štrougalem.

Dlouholetý předseda federální vlády se v této knize vyjadřuje např. k československé cestě k socialismu, ke svému působení v čele ministerstva vnitra (1961-1965), k událostem roku 1968, vzpomíná také na generálního tajemníka a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka i další představitele minulého režimu, zaměřuje se i na česko-slovenské vztahy a rozpad Československa, listopadové události z roku 1989 nebo současnou politickou i ekonomickou situaci. Součástí textu jsou i vzpomínky jeho blízkých spolupracovníků, kteří se zamýšlejí nad politickým i hospodářským vývojem 70. a 80. let.