Klub přátel MK

Klub přátel Místo Knih je spřáteleným webem, s nímž si vyměňujeme některé informace. KpMK  nevytváří žádné soubory, pouze archivuje, co bylo na internetu nalezeno. Depozitář je interní záležitost klubu a veřejnost do něj nemá přístup. Nové členy klub přijímá jen na doporučení a takové doporučení jsme schopni, u nás registrovaným zájemcům, poskytnout. Více informací po registraci.