Husitská epopej

Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.

Husitská epopej I - Vlastimil Vondruška
 
První část historické ságy popisuje období vlády krále Václava IV. v letech 1400-1415, kdy počíná v Čechách slavná i rozporuplná doba husitská.
Husitská epopej II - Vlastimil Vondruška
 
Druhá kniha historického eposu z dob husitství se odehrává v prvních 10 letech po násilné smrti Jana Husa.
Husitská epopej III - Vlastimil Vondruška
 
Ve třetí části sedmidílné ságy prožívají Čechy a v nich rodina Prokopů úpadek země v poslední fázi husitských bouří.
Husitská epopej IV - Vlastimil Vondruška
 
Čtvrtá část sedmidílné historické ságy, odehrávající se v patnáctém století, zachycuje bouřlivé události této doby v Českém království, a to především na pozadí sporů a bojů mezi katolickou a kališnickou stranou.
Husitská epopej V - Vlastimil Vondruška
 
Pátá část sedmidílné ságy pokračuje ve vyprávění o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království.
Husitská epopej VI - Vlastimil Vondruška
 
Šestá čast monumetální sedmidílné ságy opět sleduje dramatické události slavné i pohnuté doby patnáctého století v Českém království.
Husitská epopej VII - Vlastimil Vondruška
 
Závěrečný díl románové série z husitských dob, zasazený do jagellonského období.

Série je kompletní a všechny knihy jsou dostupné prostřednictvím Depozitáře.

%d blogerům se to líbí: