Staré knihy

„Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění. “